Instituti GAP: Mbi 60% e premtimeve nuk janë përmbushur nga kryetarët e komunave

Instituti GAP ka publikuar shkallën e përmbushjes së premtimeve zgjedhore të dhëna nga kryetarët e komunave në zgjedhjet e fundit lokale të mbajtura në tetor dhe nëntor të vitit 2021. 

Siç njofton Instituti GAP, vetëm 9% e premtimeve nga kryetarët e komunave janë përmbushur, derisa 6% janë gjysmë të përmbushura, 22% kanë filluar dhe 63% akoma nuk kanë filluar së përmbushuri.

Gjatë gjashtë mujorit të parë të mandatit katër vjeçar apo periudhës janar – qershor 2022, nga gjithsej 1.816 premtime të evidentuara nga Instituti GAP, 167 premtime apo 9% janë përmbushur, 113 premtime apo 6% janë gjysëm të përmbushura, 392 premtime apo 22% kanë filluar dhe 1.144 premtime apo 63% akoma nuk kanë filluar së përmbushuri– thuhet në njoftimin e Institutit.

Derisa, bëhet me dije se numri se në cilat fusha është më i madh numri i premtimeve të përmbushura

Numri i premtimeve të përmbushura është shënuar në fushën e shërbimeve publike, bujqësisë, arsimit, kulturës dhe atë të sportit; ndërsa, numri më i vogël është në fushën e infrastrukturës, ekonomisë dhe urbanizmit.

Instituti GAP, njofton se në cilat fusha është shënuar rënie në përmbushjen e premtimeve.

Për dallim nga përditësimet e bëra në periudhën e njëjte të mandateve të kaluara, në këtë mandat është shënuar rënie e trendit në përmbushjen e premtimeve në fushën e infrastrukturës, ndërsa trend i përmirësuar vërehet në fushën e bujqësisë dhe atë kulturës.

Derisa, GAP njofton edhe për premtimet me shkallë të larta të realizimit.

Premtimet me shkallë të larta të realizimit janë premtimet që kanë të bëjnë me mirëmbajtje të rrugëve, objekteve dhe hapësirave publike, në subvencionim në fushën e bujqësisë dhe të arsimit, në heqjen ose ndryshimin e disa barrierave administrative, në publikimin e dokumenteve buxhetore dhe të prokurimit publik, në organizimin e panaireve dhe manifestimeve, në hartimin dhe miratimin e rregulloreve dhe vendimeve të premtuara si dhe në rritjen e përkrahjes për klubet sportive.

Ndryshe, Instituti GAP bën monitorimin e realizimit të premtimeve në 27 komuna nga 38 komuna, ngase disa nga kryetarët aktual nuk kanë zhvilluar fushatë aktive zgjedhore. Komunat si Mamusha dhe dhjetë komunat e banuara me popullatë shumicë serbe, nuk kanë shpalosur ndonjë program zgjedhor dhe nuk kanë dhënë premtime konkrete.

ngjashme