[responsive-menu menu="logged-in-menu"]

Viti 2016 rekord i të hyrave vetanake në komunën e Vitisë Viti 2016 konsiderohet si viti rekord sa i përket  hyrave 
vetanake  komunën e VitisëPër 17 vite asnjëherë realizimi i 
 hyrave nuk ka qenë  i suksesshëmka thënë drejtori i 
Drejtorisë për FinancaEkonomi dhe Zhvillim Ibrahim Rama,  
konferencën e rregullt për shtyp  kësaj drejtorie. Ai tha se  
krahasim me vitin 2015 ka rritje për 173 mijë euro.  
 
 planifikuara nga  hyrat vetanake për vitin 2016 kanë qenë 
939.500 euro, ndërsa janë realizuar 955.000 euro,  do  
thotë se shkalla e realizimit kalon  101.6%. Pjesa dërmuese e 
 hyrave janë nga tatimi  pronëpor  gjitha parametrat e 
 hyrave kemi pasur rritjegjë  është   mirë edhe  
institucioneve por edhe qytetarëve  cilëve u kthehet me 
investime.  
Gjithashtu vlen  përmendet se sivjet kemi rritje  buxhetit 
për 16.000 euro pikërisht për shkak  shkallës  mirë   
 
hyrave nga tatimi  pronë”, ka thënë drejtori Ramaj. Duke folur 
rreth shpenzimit  buxhetit  planifikuarai tha se buxheti i 
shpenzimeve kapitale është realizuar  99.8 %,  edhe është 
një e arritur e mirë pasi  edhe komunënpor edhe drejtorin e 
bënë  përgjegjshme. Duke folur për aktivitetin e kësaj 
drejtorieRamaj përmendi punën  është bërë  përgatitjen e 
draft buxhetit  për vitin 2017 do  jetë 10 milion e 019 mijë 
euro,  bazohen  bazë  numrit  banorëvenxënësve dhe 
kontrolleve mjekësore 
Karshi nevojave  kemi dhe na paraqitenky buxhet nuk është 
mjaftueshëmpor ne do  jemi  përkushtuar  ta 
menaxhojmë  mënyrë sa  racionale”, ka thënë RamajSa i 
përket investimeve nga donatorët dhe organizatat e ndryshme 
gjatë vitit 2016, ai ka thënë se shuma e tërësishme e projekteve 
 realizuara arrin  1 milion euro. Ndërkohë  duke folur për 
investimet  vitin 2017, Ramaj theksoi se shuma do  jenë 
afër 7 milion euroku 2.5 milion do  ketë investime nga niveli 
qendror.Aziz Zuka 
LegjendaFotoNga takimi me media ne Viti