[responsive-menu menu="logged-in-menu"]

Seremb Gjergji: Vendimi i Arbitrazhit është përfundimtar  Vendimet e Gjykatës së Arbitrazhit janë përfundimtare. Madje çdo vonese në implementimin e afateve të caktuara nga Arbitrazhi dënohet me interesin mujor të kamatave bankare vendore (lokale) të shumës totale të caktuar nga Arbitrazhi.

Në qershor të 2016-së Kosova është anëtarësuar në Gjykatën e Arbitrazhit, edhe përkundër presioneve dhe pengesave që ngriste Serbia. Kosova është shteti i 120 anëtar i kësaj Gjykate. Kjo gjykatë ka marrë vendim për “Lëndën e Pasaportave” të ngritur nga shtypshkronja shtetërore austriake “OeSD (Osterreische Staatdrukerei GMBH)”, e që rishtazi është hedhur poshtë nga Gjykata e Apelit e Kosovës.

Por në Vendimin Përfundimtarë të kësaj gjykate shkruan: “Kundër vendimit të Arbitrazhit nuk ka mundësi ankese dhe autoritetet në Prishtinë janë të detyruara që në afatin prej 14 ditëve të paguajnë shumën e caktuar prej €4.996.000.00 milion eurosh plus shpenzimet.

Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës për të anuluar vendimin e Arbitrazhit he kthyer në rigjykim lëndën është i dëmshëm dhe ndoshta edhe i pamundur. Njëherësh e dëmton Republikën e Kosovës në disa drejtime:

  1. Tregon se Qeveria dhe Kryeministri Mustafa kanë ndikim direkt mbi Gjyqësorin e Kosovës dhe vendimet e tij.
  2. Në Kosovë nuk investon asnjë kompani e huaja e cila llogaritë se nesër mund të përballet me të njëjtat probleme.
  3. Imazhi ndërkombëtarë i Kosovës në fushën e Drejtësisë dhe Jurispondencës është lënduar tej-mase.

Të gjithë Gjykatësit, Prokurorët dhe Avokatët në Kosovë e që janë serioz në punën e tyre mund t’i konfirmojnë lehtësisht tri (3) segmentet e lartpërmendura.

Ligji për Arbitrazhin ka qene i aprovuar gjate administratës se UNMIK-ut në vitin 2001, dhe pas shpalljes së Pavarësisë, në vitin 2008 është rivotuar nga Kuvendi i Kosovës. Sot ky ligj është pjesë e pakos së ligjeve të Kosovës.

Në aspektin juridik, Gjykata e Apelit nuk ka qenë as pjesëmarrëse e as faktorë mbrojtës i lëndës në Arbitrazh, që e bënë edhe më të pamundur vendimin që e ka marrë. Nga i gjithë procesi del që Qeveria e Kosovës mund të humbë edhe raste të tjera po në këtë gjykatë dhe borxhet mund të rriten çdo ditë nga shkalla e interesit të shumës së borxhit.

Më ke se kaq, kompania austriake OeSD mund ta padis edhe Shtetin dhe Gjykatat e Kosovës për përzierje në sistemin e DREJTËSISË dhe në këtë mënyrë Kosova do ta humbim edhe IMAZHIN ndërkombëtarë; dhe fillojmë t’i tregojmë botës se nuk jemi të denjë të ndërtojmë shtet të së drejtës.

Njësoi do të ndodhë edhe me vendimin e Gjykatës së Përhershme të Arbitrazhit me seli në Paris që ka dhenë për padinë që ka bërë Zmobile ndaj Telekomit të Kosovës për mos përmbushje të kontratës. Të njëjta masa mund të aplikohen edhe më Telekomin e Kosovës dhe kompania do të jetë e obliguar të paguaj €26.1 milion euro plus shpenzimet që arrijnë në €30 milion euro. Të gjitha këto dënime, dhe të tjerat në të ardhmen do të bëhen barrë shtesë për të paguar qytetari i Kosovës.