[responsive-menu menu="logged-in-menu"]

Seminari i metodës teknike “Taubman”, përmirëson aftësitë e pianistëve të rinjPianisti dhe profesori Agron Shujaku, ka nisur të mbajë seminarin muzikor  metodës 
Taubman”, e cila synon prezantimin dhe njohjen e pianistëve  rinj me këtë mënyrë të 
teknikës pianistike me qëllim arritjen e lehtë e të konsoliduar te pianistët  kanë vështirësi  
interpretim  pianos.  
Seminari do të mbahet për tre javë, çdo të martë dhe të premte në Prishtinë  Shkollën e 
Muzikës Prenk Jakova, dhe është një mundësi e rrallë që fëmijët mbi 10 vjeç, të mësojnë 
metodën e zbuluar nga Dorothy Taubman, e cila përdoret gjerë nga  gjithë profesionistët 
botëror, si një teknikë e bazuar  parimin e thjeshtë  lëvizjeve themelore bashkëpunuese  
trupit  njeriut dhe bukurisë ergonomike  pianos.  
Kjo metodë, përveç  ndihmon pianistët   tejkalojnë lëndimet e vazhdueshme gjatë 
interpretimeve  instrument, është mënyrë e shëndetshme  jep pianistëve kënaqësi gjatë 
interpretimit.  
Seminari i filluar dje, që në ditën e parë, ka mbledhur një numër të konsiderueshëm të fëmijëve 
pjesëmarrës, të cilët do ta kenë rastin të përfitojnë duke marr mësime praktike për përmirësimin 
performances pianistike, si në mbajtjen e trupit përmes lëvizjeve të koordinuara të aparatit 
pianistik, lëvizjes së gishtërinjve dhe nyjeve si dhe balancimit të peshës së trupit gjatë 
interpretimit 
Realizimi i projektit është mundësuar përmes mbështetjes financiare të Drejtorisë së Kulturës, 
Komuna e Prishtinës.