Prapaskenat e këmbimit të energjisë elektrike KEK-KESH

Tani, në muajt e fundit, marrëdhëniet e Kosovës dhe Shqipërisë, respektivisht të Korporatës Elektroenergjetike të Kosovës (KEK) dhe asaj të Shqipërisë (KESH), janë shumë më korrekte, më të favorshme për të dyja sistemet dhe më premtuese për ndihmesat e njëri-tjetrit nëpërmjet këmbimit (huazimit) të energjisë elektrike, në rastet kur këto shtetet shqiptare kanë teprica nga … Vazhdoni me leximin e Prapaskenat e këmbimit të energjisë elektrike KEK-KESH