[responsive-menu menu="logged-in-menu"]

Praktikat sllovene mund të shfrytëzohen edhe për ndihmën juridike falas në Kosovë 

Adem Lushaj

Zyrtar të Këshillit dhe Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, me qëllim të marrjes së praktikave

më të mira në dhënie të ndihmës juridike për qytetar, ishin për vizitë në Slloveni, me ftesë të

Gjykatës Supreme të këtij shteti evropian. Ata, pos zyrtarëve të Gjykatës Supreme, ishin takuar

edhe me përfaqësues të Odës së Avokatëve. Paraprakisht, delegacioni nga Kosova ishte pritur

nga Nexhmi Rexhepi, Ambasadori i Republikës së Kosovës në Slloveni dhe Gani Mulliqi,

sekretari i parë i kësaj Ambasade, të cilët kanë njoftuar për gatishmërinë e shtetit mik të

Sllovenisë, për ta ndihmuar Kosovën në të gjitha proceset e zhvillimit, qoftë të integrimeve,

ashtu edhe për përkrahje në sektorët e ekonomisë. “Përvojat e Sllovenisë mund të ndihmojnë

Kosovën në rrugën e saj të zhvillimit, sikurse që do ndihmojnë në forcimin e institucioneve të

drejtësisë, këtë rast edhe të ndihmës juridike falas për qytetarët”, është shprehur Ambasadori

Rexhepi, i cila ka njoftuar edhe për gjendjen e shqiptarëve në shtetin slloven, ku ka edhe biznese

të suksesshme që udhëhiqen nga shqiptarët.

 

 

 

Ndërsa, zyrtar të Gjykatës supreme sllovene, kanë njoftuar kosovarët për organizimin e gjyqësisë

së këtij vendi, duke prezantuar edhe praktikat që përdorin për ofrimin e ndihmës juridike pa

pagesë për qytetarët e këtij vendi, por edhe të tjerëve që kanë qëndrim të përhershëm apo të

përkohshëm në Slloveni. Jasha Vrabec, këshilltar i lartë gjyqësor në Gjykatën Supreme, ka

informuar për mënyrën e organizmit të sistemit të drejtësisë në shtetin e tij, e sipas këtij sistemi,

bazuar në Kushtetutë dhe Ligj, është e rregulluar edhe mënyra e dhënies së ndihmës juridike

falas për qytetarët, jo vetëm të Sllovenisë, e të cilët plotësojnë kushtet ligjore për marrjen e

përkrahjes juridike pa pagesë. Edhe Tina Shkof, përgjegjëse në Gjykatën Supreme, Erik

Kersevan, gjyqtar i Gjykatës Supreme dhe Alenka Kosir, nga Gjykata e Qarkut të Lubjanës, kanë

prezantuar sistemin e drejtësisë sllovene për dhënie të ndihmës juridike për qytetarët që nuk kanë

mundësi të angazhojnë avokat, gjë që kishte zgjuar interesimin e zyrtarëve nga Kosova e të cilët

merren me çështje të njëjta të dhënies së ndihmës juridike për qytetarët e Kosovës.

Delegacionin nga Kosova e kishte pritur edhe Tanja Marushiq, nënkryetare e Odës së Avokatëve

të Sllovenisë, e cika ka treguar për punën që bëjnë avokatët e këtij shteti, në mbrojtjen e

qytetarëve me mundësi të kufizuara buxhetore. Mirëpo, Marushiq ka inkurajuar kosovarët që të

marrin praktika nga ky shtet, por gjithsesi të bazohen në rrethanat në të cilat jetojnë qytetarët e

Kosovës.

Takimet në institucionet e drejtësisë sllovene, praktikat e prezantuara të zyrtarëve të këtyre

institucioneve, janë mirëpritur nga bartësit e institucioneve kosovare që merren me dhënien falas

të shërbimeve juridike për qytetarët që plotësojnë kriteret sipas Ligjit të Republikës së Kosovës.

 

 

 

Baki Gimolli, kryesues i Këshillit dhe Ramadan Gashi, drejtori i Agjencisë për Ndihmë Juridike

falas, janë shprehur të kënaqur nga pritja dhe praktikat e prezantuara nga zyrtar të institucioneve

sllovene, praktika këto që ndihmojnë në punën e përditshme dhe avancimin e shërbimeve në

përkrahje të qytetarëve në çështjet e nevojshme të tyre juridike, përkrahje që iu garantohet të

gjithë qytetarëve që plotësojnë kushtet sipas Ligjit për Dhënie të Ndihmës Juridike Falas, të

Republikës së Kosovës.