[responsive-menu menu="logged-in-menu"]

MI investo 700 mijë euro për dy projekte rrugore në SkenderajPrishtinë, 16 shkurt 2017

Ministri i Infrastrukturës, Lutfi Zharku dhe nënkryetari i Komunës së Skënderajt, Fadil Nura, nënshkruan Memorandumin e mirëkuptimit për financimin e projekteve infrastrukturore në komunën e Skënderajt. Nënshkrimi i Memorandumit do të mundësojë financimin e zgjerimit të rrugës Rezallë – Likofc, në vlerë prej 350,000 € dhe asfaltimin e rrugëve në Izbicë, në vlerë prej 250,000 €.

Mjetet financiare për realizimin e projekteve do të sigurohen nga Ministria e Infrastrukturës, kurse obligimet e Komunës së Skënderajt lidhur me realizimin e projekteve të lartëpërmendura janë: sigurimi i kushteve të nevojshme për realizimin e projekteve, procedurat e tenderimit, caktimi i komisionit për vlerësim, caktimi i projekt-menaxherit, si dhe përzgjedhja e komisionit për inspektimin final të punimeve, në të cilin do të marrë pjesë një anëtar i MI-së.

Komuna obligohet që të sigurojë kushtet e nevojshme për realizimin e projekteve pa pengesa brenda afatit të caktuar, në përputhje me ndarjet buxhetore dhe me kualitet të lartë.

Po ashtu, Komuna është e obliguar të njoftojë MI-në për rrjedhat e realizimit të projekteve, të kryejë çdo lloj shpronësimi të nevojshëm për zbatimin e këtyre projekteve, përfshirë procedurat e kompensimit në bashkëpunim me Ministrinë e Ambinetit dhe Planifikimit Hapsinorë dhe Ministrinë e Financave, si dhe të hartojë projektin për çdo investim infrastrukturor, i cili kryhet sipas këtij Memorandumi.