[responsive-menu menu="logged-in-menu"]

Lila: Furnizimi për të gjithë dhe ruajtja e ujit, synimi kryesor i komunës së GjakovësKryetarja e komunës  Gjakovës Mimoza Kusari  Lila, sot ka marrë pjesë  një sërë 
aktivitetesh  organizuara me rastin e shënimit  Ditës Botërore  Ujit. 
Fillimisht kryetarja Kusari  Lila ka marrë pjesë  një tryezë  organizuar nga Kompania 
Rajonale e Ujësjellësit “Radoniqi”, e   cilën prezent ishin edhe përfaqësues  Ministrisë  
Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor dhe përfaqësues  donatorëve  ndryshëm,  cilët  
vazhdimësi e kanë ndihmuar komunën e Gjakovës për përmirësimin e qasjes  ujë  pijshëm.  
 fjalën e rastit  mbajtur  këtë takim, kryetarja Kusari  Lila ka thënë se fokusi i  gjithëve 
duhet  jetë përmirësimi i qasjes  ujë  pijshëm si dhe përkujdesja e ruajtja e ujit  pijes 
dhe ambientit  përgjithësi. “Përkushtimi ynë si komunë është  secili banor i komunës sonë 
 ketë qasje  ujë  pijes, pa marrë parasysh largësinë apo reliefin   cilin jeton ai. Për 
këtë, bashkë edhe me partnerët tanë  shumtë jemi duke bërë investime dhe shpresojmë  
shumë shpejtë ta arrijmë synimin tonë  furnizimi me ujë  pijes  jetë 100 për qind”, ka 
thënë Kusari  Lila.  
Me këtë rast ajo ka përmendur qeveritë e dy shteteve mike, Zvicrës dhe Gjermanisë,  cilët po 
investojnë shumë  realizimin e këtij synimi, siç është projekti për ujin e pijes  fshatrat e 
komunës  Gjakovës e po ashtu edhe impianti i ujërave  zeza.  
 fund  fjalës  saj, kryetarja Kusari  Lila ka shtuar se përkujdesja dhe ruajtja e ujit  pijes 
dhe ndaj mjedisit duhet  jetë  rend  parë, sepse pa këto dy elemente,  gjitha këto 
investime nuk do ta kenë vlerën për  cilën janë destinuar.  
Pas këtij takimi, kryetarja Mimoza Kusari  Lila ka marrë pjesë edhe  ekspozitën e nxënësve  
shkollës “Mazllum Këpuska”, ekspozitë kjo  po ashtu kishte për temë kursimin e ujit  pijes 
dhe ruajtjen e ambientit, si dy faktorë jetik për njeriun. Gjatë fjalës  saj  këtë aktivitet, 
kryetarja Kusari  Lila i ka falënderuar nxënësit për punën e çmuar  e kanë bërë  punimet e 
veta, duke treguar rëndësinë e ujit dhe mbrojtjes  ambientit.