[responsive-menu menu="logged-in-menu"]

LDK-ja në Dragash akuzon kryetarin e kësaj komune për shkelje ligjore dhe mospërfillje të OSHP-së Botapress: Adem Lushaj 
Dega e Lidhjes Demokratike  Kosovës  Dragash, ka akuzuar udhëheqjen komunale dhe kryetarin e kësaj komune, për shkelje ligjore dhe tentim  keqpërdorimit  parasë publike, gjë  është reaguar edhe nga OSHP-ja.  komunikatën e lëshuar nga kjo degë, thuhet se Dragashi 
është rasti i vetëm  Kosovë  nuk ka përfill vendimet dhe reagimet e OSHsë,  duke bërë   kjo komunë   humb projektin prej 350 mijë eurosh. Sipas kësaj komunikate thuhet: Pas manipulimeve të vazhdueshëm që ndodhin në komunën e Dragashit, më në fund u arrit që këto manipulime ti konstatoj edhe Organi Shqyrtues I Prokurimit (OSHP), si organ më i lart institucional i Kosovës për shqyrtimin e ankesave të operatorëve ekonomik. 
Pas hapjes  tenderit për realizimin e projektit Ndërtimi I Ujësjellësit Dragash-Vazhdimi I punimeve” me nr: 621-2016-031-21 është konstatuar se janë shkelur të gjitha kriteret e LPP. 
Për ketë llim, OE Puna”, ka paraqitur ankesë pra OSHP  me qëllim që të trajtohet e barabartë, ngase në bazë  analizës së ofertave ka më e lira në tender, si kusht bazë për përfitimin e tenderit. 
Mirëpo, autoriteti kontraktues, Komuna e Dragashit, nuk ia ka dhenë projektin në fjalë të realizoj ky operator si tenderues serioz, por I njëjti tender I jepet një operatori tjetër. Sipas ekspertizës së bërë në projekt, del se paramasat e projektit kanë qenë  fryra me qëllim  
përfitimeve të paligjshme, në mes të zyrtarëve komunal dhe të operatorëve tjerë. Sipas informatave kuptohet se, me qëllim  përfitimit janë shtuar paramasat e projektit, diku rreth 3000 metra shtesë, me llim përfitimi. Sipas çmimit të tregut nëse het një llogari e thjeshtë del se, 3000 metra gjatësi, nga 20 euro metri, diku 60.000 deri 70.000 mijë euro, mund të ishin keqpërdorur për qëllime të ndryshme. 
Pra, dyshimet se këto veprime janë te qëllimshme kuptohen në bazë të vendimeve të OSHP-së që janë rë, ndaj Komunës  Dragashit, që të kthej në rishqyrtim ketë projekt. Por, siç shihet në dokumentet e OSHP-së, edhe pas dy vendimeve të marra në favor të OE Puna”, Komuna e Dragashit, nuk ka marrë masat e duhura që projekti në fjalë ti jepet për implementim. Ky është rasti I vetëm në Kosovë, ku pas Rekomandimeve të OSHP-së, iu janë dërguar komunave,  e që  nuk janë marr parasysh këto rekomandime. Pra, Komuna e Dragashit është e vetmja deri më tani që nuk I është përgjigjur rekomandimeve të OSHP-së dhe sipas ligjit të LPP, kjo komunë pritet të ndëshkohet nga OSHP- ja. 
Me ketë veprim të zyrës së prokurimit të komunës së Dragashit dhe të Kryetarit të saj, qytetarët e komunës së Dragashit, kanë humbur një investim prej 350 mijë euro dhe kanë ngelur edhe me tej pa ujë, shtatë fshatrat të cilat janë të parapara  përfitonin nga ky investim  që kryetari ishte mburrur gjatë dy fushatave zgjedhore e që sot e kësaj dite, ka lenë pa ujë edhe fshatin e vet, duke u sjell me neglizhencë dhe pa përgjegjësi ndaj obligimeve ligjore të cilat I takojnë të merret.