[responsive-menu menu="logged-in-menu"]

Komuna e Vitisë ka inkasuar të hyrat vetanake prej 101.60%Botapress/ Aziz Zuka 
 
Komiteti për Politikë dhe Financa ka mbajtur sot mbledhjen e pare  
rregullt   cilën janë shqyrtuar pika  rëndësishme  ditësMe 
theks  veçantë është biseduar mbi Pasqyrat Financiare  buxhetit 
Komunal për periudhën janar-dhjetor 2016. Ndër tjerash drejtori për 
EkonomiFinanca dhe Zhvillim, Ibrahim Rama bëri me dije se buxheti 
komunal për vitin e shkuar është shpenzuar për 99.33% si dhe nga  
hyrat vetanake janë inkasuar gjithsej 954.559.22€ ose bazuar  
planifikimin vjetor është realizuar  101.60%. Gjatë këtij takimi është 
diskutuar edhe për pikat e tjera  rendit  ditës  cilat janë miratuar 
dhe do  shqyrtohen  seancën e rregullt  Kuvendit Komunal  
Vitisë. 
Naim PiraKryesues i Kuvendit Komunal  Vitisëndër tjerash bëri me 
dije se ka pranuar vlerësimin e ligjshmërisë  akteve  miratuara  
mbledhjen e fundit  këtij Kuvendi  përjashtim  një akti pasi  
sipas tij po pritet vlerësimi i saj nga Departamenti Ligjor i MAPL-. 
Ibrahim Rama, Drejtor për EkonomiFinanca dhe Zhvillim, duke i 
prezantuar Pasqyrat Financiare  Buxhetit komunal për vitin e shkuar 
ndër tjerash tha se viti 2016 është Viti me realizimin   madh   
hyrave vetanake  nga viti 2000.  
 
„ Gjatë periudhës janar-dhjetor  vitit 2016 janë inkasuar gjithsej  
hyra vetanake  vlerë prej 954.559,22€, shkalla e inkasimit duke u 
bazuar  planifikimin vjetor është 101,60%, ndërsa krahasuar me  
hyrat për periudhën e njëjtë  vitit 2015 kemi një rritje   hyrave për 
172.951,96€ ose 22.13%“, u shpreh Drejtori Rama. Kurse gjatë këtij 
takimi është diskutuar edhe për këto pika  rendit  ditës:  Propozim 
vendim për rritjen e buxhetit komunal nga te hyrat vetanake komunale 
 vitit 2016. 
Propozim vendim për shqyrtimin dhe aprovimin e raporti  punës  
Komitetit për Shëndetësi dhe Mërqinjë Sociale për periudhën 
Janar-Dhjetor  vitit 2016 
Propozim vendim për shqyrtimin dhe aprovimin e Planit  punës  
Komitetit për Shëndetësi dhe Mërqinjë Sociale për vitin 2017. 
Propozim vendim për shqyrtimin dhe aprovimin e planit  punës  
komitetit konsultativ për persona me aftësi  kufizuar për vitin 2017. 
Informatë nga drejtoria e arsimit për përfundimin e gjysme vjetorit  
parë shkollor. Përndryshe  gjitha pikat e parapara për votim janë 
aprovuar me shumicë votash.Aziz Zuka 
LegjendaFoto Pamje nga takimi I KPF-  Viti ./Botapress.info