[responsive-menu menu="logged-in-menu"]

Global Shapers Prishtina diskuton Ligjin për Ndërmarrësi Sociale Organizata Global Shapers Prishtina po vazhdon me organizimin e platformës Social Innovators Speaking Seriesku në edicionin e dytë të saj ka për temë diskutimi “Ligjin për Ndërmarrje Sociale”. 
Në Dhjetor të vitit të kaluar Qeveria Kosovës ka miratuar këtë ligjtë cilin organizata GSP e konsideron  si hap pozitiv drejt zhvillimit të vendit, duke marrë parasysh mundësitë që i krijohen  shoqërisë në përgjithësiveçanërisht të rinjëve, pas miratimit të këtij ligji
Ne konsiderojmë konceptin e ndërmarrjeve sociale si një formë e mire për të zgjidhur problemet me të cilat ballafaqohet shoqëria jonë. Nëpërmjet këtij koncepti mund të realizohen  ide innovative të cilat gjenerojnë të hyra dhe hapin vende të reja pune në komunitet, duke 
zgjidhur një problem të caktuar.  
 këtë panel do të diskutojmë më gjerësisht se sa është i përshtatshëm ky ligj për Kosovën ky ligjçfarë përmban më konkretisht dhe cilat janë komponentat përcjellëse që ndihmojnë në  implementimin e tij. Si do t’iu lehtësoj punën ndërmarrësve social ky ligjÇfarë potenciali ka 
diaspora në investimin për përkrahjen e ndërmarrësisë sociale? Cilat janë storiet e suksesit në Kosovë që tanimë ekzistojnë si ndërmarrje sociale dhe cfarë mund të bëjë Kosova më shumë në  raport me trendet botërore në këtë fushë? 
Panelistët me të cilët do të elaborojmë këtë temë janë: 
Arban Abrashi – Ministër/Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale 
LizGashi – OJQ – Gemini – Kosovë
Alfred Pjetri – OJQ – Caritas Kosova 
Mentor Dida – OJQ – ASHOKA SHBA 
Nëpërmjet platformës Social Innovator Speaking Series ne synojmë që t’i ofrojmë audiences, me fokus të rinjëveinformacione për ndërmarrësinë socialedhe të inspirojmë të ndërmarrin edhe  vet nisma shoqërore. Platforma poashtu synon  nxis bashkëbisedimin  komunitet për 
zgjidhjen e problemeve  na shqetësojnë në fusha të ndryshme nëpërmjet këtyre ndërmarrjeve.  
Platforma organizohet nga organizata Global Shapers Prishtiname mbështetjen e Fondacionit Friedrich-Ebert Stiftung dhe Kolegjit Universum.  
Global Shapers Prishtina është pjesë e komunitetit global të të rinjëve (Global Shapers Community) iniciativë e forumit botëror të ekonomisë. Ky komunitet aktualisht gjendet në 440  qytete të botës, dhe numëron  shumë se 6630 anëtarë  rregullt  dhe 311 alumni.