[responsive-menu menu="logged-in-menu"]

ASHAK-u u përgjigjet intelektualëve “të rrebeluar” kundër saj, shpërthen “lufta” me Institutin Albanologjik!Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës u është përgjigjur nënshkruesve të një letre në formë peticioni kundër kësaj Akademie, shumica prej tyre anëtarë të Institutit Albanologjik të Kosovës. 

Kjo është përgjigja që AKSHAK u jep këtyre intelektualëve “ të rrebeluar”.

 

 

 

Lidhur me pamfletin e pazakonshëm dhe shfryrjen e mllefit ndaj Akademisë, të nënshkruesve lidhur me zgjedhjet, Kryesia Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës jep sqarimin vijues:

  1. Zgjedhjet për anëtarë të rinj të Akademisë janë zhvilluar sipas të gjitha procedurave të parashikuara me Ligjin për Akademinë dhe me Statutin e Akademisë: janë respektuar deri në fund afatet, procedurat e propozimit, procedurat e informimit të rregullt të të gjithë anëtarëve dhe të opinionit për të gjithë kandidatët dhe brenda aftit shtatë ditor të ekspozimit të materialeve për diskutim publik, në adresë të Akademisë nuk është deponuar asnjë vërejtje për kandidatët e zgjedhur. Secili anëtar me të drejtë vote i ka marrë të gjitha informatat e disponueshme dhe ka pasur mundësinë ta formojë opinionin e vet për secilin kandidat të propozuar.

 

  1. Pas gjithë kësaj procedure dhe pas evidentimit të vërejtjeve nga opinioni të deponuara në Akademi, instancat përkatëse kanë proceduar më tej përmes votimeve. Në Akademi kanë arritur 56 propozime, ndërsa janë pranuar 8 anëtarë të rinj; për avancim kanë konkurruar 11 dhe janë avancuar 3. Këtë herë, ndryshe nga të tjerat, janë zgjedhur tri anëtare të reja dhe përgjithësisht anëtarë me moshë më të re.
  2. Çdo kandidat është dashur të merrte numrin e nevojshëm të votave; secili votues e drejton votën e tij sipas bindjes së vet dhe nuk i përgjigjet askujt për të. Në këtë votim të realizuar me saktësi absolute kanë dalë rezultatet që kanë dalë. Instancat e Akademisë vetëm këtë tagër kanë, nuk kanë mundësi të sigurojnë vota për askënd.
  3. Pamfleti është nënshkruar nga 11 pretendentë për t’u zgjedhur anëtarë në kohë të ndryshme, në këto zgjedhje 5 syresh. Të tjerët kanë qenë më herët. Ka ndodhur shumë herë, përveç në zgjedhjet e para, që një kandidat të mos i ketë marrë votat e nevojshme në një palë zgjedhje, ndërsa të jetë zgjedhur në një tjetër më vonë. Ka dhe të atillë që nuk janë zgjedhur. Sido që të jetë, e mirëkuptojmë zemërimin e atyre që nuk janë zgjedhur. Po të ishin zgjedhur, sigurisht se nuk do të shfrynin kështu tërë atë mllef ndaj institucionit ku synojnë të jenë dhe ndaj kolegëve të tyre në të njëjtë garë.
  4. Shumica e nënshkruesve janë nga Instituti Albanologjik i Prishtinës (22), ndërsa të gjithë nga qarqet që sillen aty. Ata madje pretendojnë të japin vlerësime për punën e Akademisë. Në mesin e të nënshkruarve mungojnë vetëm emrat e nxitësve të kësaj fushate dhe shumë fushatave të tjera, që kanë urrejtje patologjike ndaj Akademisë dhe jo vetëm ndaj saj. Të nënshkruarit nga ky Institut dhe nga qarku përreth, para se ta bënin këtë, do të bënin mirë t’i drejtohen institucionit ku punojnë ose kanë punuar dhe ta pyesin veten pse u nënshtrohen fushatave e prapaskenave tashmë të lexueshme deri edhe te vetëmandatimi i tyre për të “shitur” dhe “blerë” territore dhe për të shpërndarë cilësime për njerëzit si “patriotë” ose “tradhtarë, varësisht nga shijet e tyre.
  5. Akademia i ka instancat ligjore që merren me këto çështje. Instituti Albanologjik, si të tjerët, është vetëm një nga propozuesit potencialë. Përzgjedhjen e kandidatëve nga propozimet e bëjnë instancat e Akademisë, të cilat kanë autorizim përfundimtar ligjor. Ato e marrin përgjegjësinë për suksesin ose për dështimin.
  6. Bashkëpunimin e Akademisë me institucionet e tjera e bëjnë po ashtu instancat përkatëse të Akademisë sipas mundësive dhe interesave të institucionit. Instituti Albanologjik, Instituti i Historisë, Instituti i Arkeologjisë, universitetet publike janë vazhdimisht të pranishme në veprimtaritë e Akademisë. Disa prej të nënshkruarve janë pjesëtarë të projekteve të saj, ndër to edhe të Fjalorit Enciklopedik, të cilin po e zhvlerësojnë ende pa u kryer, ndërkohë që edhe vetë janë të përfshirë. Me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, Akademia jonë ka bashkëpunim të veçantë mbi bazë të marrëveshjes dhe të protokolleve që po realizohen me përpikëri.
  7. Shumë prej të nënshkruarve janë të identifikueshëm fare lehtë sa i përket filiacionit edhe politik (ose të klubit intelektual), e megjithatë bëjnë vërejtje për përkatësinë partiake të të tjerëve. Ligji për Akademinë nuk ia merr të drejtën për të qenë anëtar askujt, pavarësisht nga bindjet e tij politike ose të tjera.
  8. Krejtësisht primitive tingëllojnë vërejtjet grupore të pamfletistëve lidhur me përkatësinë rajonale të anëtarëve të Akademisë në një vend ku secilën pikë nga qendra e Prishtinës e zë për një orë. Gënjeshtra nuk fshihet: nga 38 anëtarë sa ka sot Akademia, nga Presheva ka vetëm një anëtar dhe ai është pranuar më 1993, nga Bujanovci ka dy – njëri më 1993, tjetri më 1996 dhe më s’ka pasur. Ka qenë një kandidat në këto zgjedhje dhe ai nuk është kualifikuar për një votë. Por e tërë kjo e zbulon burimin e nxitjes të tërë grupit.
  9. Duken paksa të çuditshme ftesat e tilla të pamfletistëve të frustruar për ndërhyrje nga jashtë në punën e institucioneve kështu të larta. Diçka e tillë i ka ndodhur kësaj Akademie edhe më herët në regjime pak si tjetër fare. As Kuvendi dhe askush tjetër nuk ka këtë të drejtë, as këtu dhe as në ndonjë akademi evropiane, të ndërhyjë për çkado qoftë në punën e Akademisë. Kuvendi i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës është e vetmja instancë që merret me vlerësimin e punës së Akademisë, thuhet në fund të përgjigjes së AKSHAK-ut të nënshkruar nga Kryesia e këtij Institucioni më të lartë shkencor në vendin tonë.