.
×

Tag Archives: Për të shkuar në shkollë duhet të kalojnë lumin mbi të cilin nuk ka urë