.
×

Sot fillon zgjerimi i rrugës Gjilan – BujanovcSot fillojnë punimet në zgjerimin e rrugës Gjilan – Bujanovc (nga rrethrrotullimi i fabrikës se baterive deri te kyçja e Autoudhës R 7.1).

Rruga Gjilan – Bujanovc ka gjatësi mbi 2.9 kilometra dhe vlera e saj është mbi 2 milionë e 860 mijë euro. Kjo rrugë do të bëhet me katër korsi, shtegun për këmbësorë dhe infrastrukturën tjetër përcjellëse, përfshirë edhe ndriçimin.

Me këtë projekt do të zgjerohen dhe rregullohen edhe rrethrrotullimet te kthesa e fshatit Shillovë, që është nyja e unazës se qytetit të Gjilanit, rrethrrotullimi në Shillovë dhe ai te kyçja e Autoudhës R7.1 te bunari i Përlepnicës.