[responsive-menu menu="logged-in-menu"]

Propozimi i Osmanit nuk ka gjetur mbështetjen e Qeverisë.Krerët e ekzekutivit po e shohin si të panevojshme një gjë të tillë, meqë sipas tyre në legjislaturën ekzistuese ka mjaftueshëm mekanizma të cilët rregullojnë fushën e luftimit të ndalimit dhe parandalimit të sëmundjeve ngjitëse në Kosovë.

Me çfarë baze ligjore po shqiptohen gjobat për qytetarët që nuk i respektojnë masat?

Në Ligjin për luftimin e sëmundjeve ngjitëse dhe pandemive janë të qarta kompetencat dhe mandatet ligjore, duke përfshirë edhe ndëshkimet për personat që nuk i përfillin masat e nxjerra.

Në bazë të Ligjit për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse, Inspektorati Sanitar i Kosovës është organi kompetent për mbikëqyrjen e respektimit të masave të vendosura nga Qeveria e Kosovës.

Inspektorati Sanitar i Kosovës i cili funksionon në kuadër të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, bashkëpunon me Ministrinë e Shëndetësisë në marrjen e masave për tejkalimin e situatës në rast të epidemive, endemive, pandemive dhe fatkeqësive natyrore.

Dënimet të cilat i shqiptojnë inspektorët e ISK-së dhe Policia, janë të parapara me Ligjin për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse, ku Qeveria e Kosovës është bazuar kur ka marrë masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19.

“Personi fizik dënohet me gjobë prej 1.000 € deri 2.000 €, kurse personi juridik me gjobë prej 3.000€ deri 8.000€. Personi përgjegjës i personit juridik dënohet me gjobë prej 500€ deri 1.500€, për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni”, thuhet ndër të tjera në Ligj.

Dënime sipas këtij Ligji parashihen edhe për personat që nuk pranojnë të hospitalizohen.

“Personi fizik dënohet me gjobë prej 250€ deri 1.000€, për kundërvajtje: a) nëse refuzon të hospitalizohet dhe izolohet në institucionin shëndetësor, përkatësisht në objektin e caktuar për këtë qëllim kur është sëmurë ose kur dyshohet se është sëmurë nga sëmundja e caktuar ngjitëse sipas nenit 17, të këtij ligji”, thuhet në Ligj.

Menu Title