.
×

Këto janë vendet që do të mbesin pa rrymëKEDS ka njoftuar për orarin më të ri të reduktimeve, dhe vendet që do të mbesin pa rrymë. Punime të domosdoshme për siguri të sistemit.

Prishtinë

TS 35/10kV Drenasido të ndërprehet:

Dalja 10 kV Vasileva (Kodi: 16021006) prej orës 09:00-09:15 si dhe nga ora 13:00 -13:15

Vendet: Poklek, Vasilevë, Sefë Hasi-Ferma e lopëve dhe Rexhep Cërrvadiku.

  1. 10/04 kV Ferma e lopëve (Kodi: 16021006221) prej orës 09:00 deri në ora 13:15

Vendet: TS Ferma e lopëve.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimin e ormanit 0,4 kV.

18.08.2019

Punime në projekte investive

Prishtinë

TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

TS.10/04 kV LIVADICË (Kodi: 14000011133) prej orës 09:00 – 12:00 si dhe nga ora 14:00 – 17:00.

Vendet: Livadica.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllove bistek dhe montimi i ormanëve.

19.08.2019

Punime nga palët e treta

Prishtin֝ë

TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 Fshatrat 2. (kodi 14000010) prej orës 09:00 deri në ora 11:00

Vendet: Sibofc, Lluzhan, Penuhë, Lupç i Epërm, Llugë, Majac dhe Popovë.

Arsyeja e ndërprerjes: Eleminimi i vërejtjeve nga komisioni i pranimit teknik për arsye se njëra nga shtyllat gjendet nën linjën e daljes 10kV Fshatrat 2.

Punime në projekte investive

Prishtinë

TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV LIVADICË (Kodi: 14000011) prej orës 10:00 deri në ora 11:00.

Vendet: Dumnicë, Shtedime, Mirovc, Livadicë dhe Dogana.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i trafostacionit të ri.

TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

TS.10/04 kV LIVADICË (Kodi: 14000011133) prej orës 09:00 – 12:00 si dhe nga ora 14:00 – 17:00.

Vendet: Livadicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllove bistek dhe montimi i ormanëve.

TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

TS.10/04 kV Blakqorët (Kodi: 14000001005) prej orës 10:00 deri në ora 17:00.

Vendet: Lagjja Blakqorët.

Arsyeja e ndërprerjes: Zgjerimi dhe përforcimi i rrjetit.

TS 35/10kV Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sharban (Kodi: 14016003) prej orës 10:00 deri në ora 17:00.

Vendet: Sharban, TS Sharban, TS Alshiqt, TS Halabak, TS Dyzi 1 dhe 2, TS Tërrnavë, TS Vanovcë dhe TS Bellopojë 1,2,3,4 TS Private (Bellopojë) .

Arsyeja e ndërprerjes: Zgjerimi dhe përforcimi i rrjetit.

TS35/10kV Batllava do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Batllava (Kodi: 14015001) prej orës 10:00 deri në ora 17:00.

Vendet: Batllava, Gërdovci, Bellopoja dhe Lluga.

Arsyeja e ndërprerjes: Zgjerimi dhe përforcimi i rrjetit.

Gjilan

TS 35/10 kV Gjilani II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Frigoriferi (Kodi: 60061005) prej orës 10:30 deri në ora 11:30.

Vendet: Frigoriferi.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i transformatorëve të fuqisë.

TS 35/10 kV Gjilani II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dalja e KFOR-it (Kodi: 60061009) prej orës 10:30 deri në ora 11:30.

Vendet: Xhamia e Medresesë, Konvikti, KFOR-i, Ambulanca e Dardanisë dhe Xhaxhi.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i transformatorëve të fuqisë.

TS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Tërpeza (Kodi: 61065012) prej orës 14:00 deri në ora 15:00.

Vendet: Zhiti, Tërpezë, Çifllak, Devajë, Kravaricë, Ballancë dhe TS Privat 1.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i transformatorëve të fuqisë.

TS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pozhorani (Kodi: 61065014) prej orës 14:00 deri në ora 15:00.

Vendet: 121Pompa(Zejna) TS.122 Pirraj, TS123 Ramajt ,TS.124 Zukajt TS 125 Kulla, TS.126 Alidemët TS.127, Alidemët TS.147 P(Shtëpia Private) TS148 Gurthysi (Qerimi) TS 149 Pompa TS 150 Pozhoran TS 151 Novosellë TS 152 TS i fundit TS.153 Ramjan (Imria) 154 Ramjan P. (Zahir) TS.155 Ramjan (Xhamia) TS.156 Ramjan (Shkolla) TS.157 Mulliri TS.158TS. i ri Zukajt Pozhoran TS.160 TS. Pirrajt Pozhoran TS.159TS. Pozhoran, Dalja e Reja TS.162 TS.SH Fusha e Sportit.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i transformatorëve të fuqisë.

20.08.2019

Punime në projekte investive

Prishtinë

TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV. Llausha (Kodi: 14000013) prej orës 10:00 deri në ora 13:00.

Vendet: Dumnicë, Llaushë, Dobërdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull dhe Marincë.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i trafostacionit të ri.