.
×

Këngë shumë e qëlluar, kushtuar vozitjes së veturësKënga e kënduar  nga dy këngëtar , tregon se qka e  shkakton aksidentin,  bazuar  në realitet, se  si mungon kujdesi gjatë vozitjes, e si pasoj  vjen  deri te aksidenti.

Për  më shumë ndiqeni videon në vijim :

Video