.
×

Google ndan 1 miliard dollarë për punësimKompania Google do të investojë një miliard dollarë në pesë vjetët e ardhshme, për të ndihmuar njerëzit që t’iu adaptohen ndryshimeve në tregun e punës.Donacioni më i madh jo profitabil i deritanishëm do t’i dedikohet qytetarëve amerikanë.Kjo tregon se një nga kompanitë më të vlefshme në botë pranon se ajo ndan një pjesë të përgjegjësisë për zhvillimin e shpejtë të teknologjisë, e cila ndryshon rrënjësisht industritë dhe eliminon vendet e punës në SHBA dhe botë.

Pjesa më e madhe e parave do të dhurohen nga Google nëpërmjet një milion orë trajnimi dhe stërvitjeve, ndërsa granti në para do të jetë 10 milionë dollarë.