.
×

Gentiana Berisha: Matematikë e vërtetë letrare 

Ekuacion i Letërsisë

Formë e njejtë

Tema: Të bëjë njeriu

 

“Bëje si ta bësh, pa e bërë mos e lësh”

Popullore shqipe

 

Artet e fjalës në botë:

Arti I Fjalës Religjioze + Arti I Fjalës Filozofike + Arti I Fjalës Shkencore + Arti I Fjalës Historike= Letërsia Realiste Botërore Shek. XXI

Detyra ekuatike letrare pyet:

1.Cka do të thotë të mos bëjë punë njeriu?

Pergjigjia është e lire.

Zgjidhe.

Suksese!

 

Çelsi im: Të jetë I humbur. Fitorja qëndron tek përkushtimi dhe vepra.

 

Autorja është kritike e pavarur e letërsisë