.
×

OPINIONE

EULE-shi!  

Tash po del se këta të EULEX-it paskan qenë “faqe e galme” përderisa ata të UNMIK-ut ishin “faqe e zezë!’. Në mes të “faqes së galme” dhe “faqes së zezë”…