.
×

Author Archives: Botapress

Shkrepja e thatë

Qosja përmes elaburimit të idesë së shkëmbimit të territoreve legjitimon faktet e gjenocidit dhe terrorit serb mbi Kosovën. Njohja e këti realitet (me gjithë gjenocidin dhe terrorin e Serbisë mbi…