.
×

Agjencia kundërkorrupsion: Shpend Ahmeti s’ka bërë deklarim të rremë të pasurisëAgjencia kundër Korrupsionit njoftoi opinionin publik se zyrtari i lartë Shpend Ahmeti, kryetar i Komunës së Prishtinës nuk ka bërë deklarim të rrejshëm në formularin e deklarimit të pasurisë së tij.

Lexoni komunikatën e plotë të AKK-së.

“Gjatë realizimit të misionit të saj, Agjencia verifikon të gjitha dyshimet që kanë të bëjnë me deklarimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik dhe në momentin që ka dëshmi ato i adreson tek institucionet kompetente për sundimin e rendit dhe ligjit.

Kësisoj, më 17 dhjetor 2014 në njërën nga mediat e Kosovës është publikuar një shkrim në lidhje me dyshimin se zyrtari i lartë z. Shpend Ahmeti jeton në një shtëpi te cilën nuk e ka deklaruar në formularin për deklarimin e pasurisë. Ndërkohë Agjencia me prioritet ka filluar trajtimin e këtij rasti duke kontaktuar zyrtarin për të marr deklaratën sqaruese, dhe ka kërkuar nga ai edhe dëshmi si fletën posedues, parakontratën si dhe faturat e pagesës.

I gjithë ky dokumentacion është trajtuar dhe në bazë edhe të të dhënave tjera shtesë të marra nga institucionet tjera bashkëpunueseAgjencia sqaron se: “Shtëpia në të cilën përkohësisht banon z. Shpend Ahmeti dhe që është pretenduar se nuk është deklaruar, në fakt është pronë e një personi tjetër (vëllait të zyrtarit). Kjo për faktin se ekziston kontrata valide, fleta poseduese dhe dëshmitë e transaksioneve financiare si dhe fakte tjera që shtëpia në fjalë nuk është pronë e zyrtarit të lartë publik”.

Siç dihet bazuar në Ligjim për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurisë, zyrtari i lartë nuk ka për obligim të deklaron pasurinë e vëllait. Dhe si rrjedhojë Agjencia e mbyll rastin me përfundimin se nuk ka elemente jo ligjore dhe për më tej nuk ka deklarim te rrejshëm të pasurisë.

Agjencia kundër korrupsionit inkurajojnë mediat dhe gjithë publikun që të bashkëpunojë me Agjencinë duke na informuar për çdo dyshim në lidhje me mosrespektimin e legjislacionit në fuqi. Agjencia siguron publikun se do të reagon shpejtë dhe me efikasitet në të gjitha rastet kur ka elemente joligjore që lidhen me misionin e Agjencisë”.